Katedra Psychiatrii

Psychogeriatria. Stan obecny banner

 

PIN18 banner www 1140X300 01p copy

Psychiatria w Neurologii

PIN17

90 lat minęło. Prof. Augustyn Wasik - wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii jubileusz świętował w czasie konferencji "Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne". Od rektora otrzymał najwyższe odznaczenie naszej uczelni.

Prof. Augustyn Wasik urodził się 28.03.1926 r., w latach 1945 – 1951 studiował na naszej uczelni. Już w trakcie studiów w 1950 r., jako woluntariusz rozpoczął pracę w Klinice Psychiatrii. Po zakończeniu studiów związał się z Kliniką Psychiatrii, podejmując pracę na stanowisku asystenta, następnie adiunkta i docenta. W 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych a w 1969 r. doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 1979 r. W okresie 1982 – 1984 był  Prorektorem ds. Nauki  Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1976 – 1991, do chwili przejścia na emeryturę, pełnił funkcję kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii.

Ciało i umysł pacjenta są jednością - dlatego tak ważne jest, by leczący go lekarze chcieli i potrafili współpracować. Między innymi kardiolodzy, diabetolodzy, dermatolodzy i rzecz jasna psychiatrzy spotkali się na wspólnej konferencji. Zorganizowała ją w dniach 14–15 października 2016 r. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego. I edycja konferencji Psychiatria – dialogi interdyscyplinarne odbyła się pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, JM Rektora prof. Marka Ziętka, Konsultanta Krajowego ds. psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

24 stycznia 2015 r. w Warszawie odbył się finał czwartej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS.

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbył się XI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne i Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kongres objęty został honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. XI Kongres PTPG odbył się pod hasłem: „Innowacyjne technologie a psychogeriatria”.

W dniach 3-5.04.2014 r. odbyła się 4. Międzynarodowa Konferencja Młodych Psychiatrów (4th Young Psychiatrists’ Network Meeting, 4th YPNM) z tematem przewodnim “A coin with many sides: different perspectives on mental illness”. W Katedrze Psychiatrii UMW zagościli wybitni specjaliści z całego świata, m.in.: Norman Sartorius - wieloletni szef Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego - WPA, Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - EPA oraz Departamentu Zdrowia Psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia – WHO, Graham Thornicroft – międzynarodowy ekspert w dziedzinie psychiatrii społecznej (King’s College London), Marco Pagani reprezentujący dynamicznie rozwijającą się dziedzinę neuroobrazowania (Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Rome), prof. Wolfgang Gaebel – aktualny prezydent EPA, czy Cyril Höschl będący wybitnym specjalistą w zakresie neurobiologii (Charles University, Prague).